Close

Co można powiedzieć o szkole w USA?

USA

Szkoła średnia w USA – szkoła możliwości

Stany Zjednoczone są krajem bardzo zróżnicowanym. Każdy stan ma swoją jurysdykcję i każdy stan ma też swoje zasady kształcenia. Najczęściej jest tak, że edukację rozpoczyna się skończywszy szósty rok życia. Koniec edukacji na szczeblu szkoły średniej przypada na okres między szesnastym a osiemnastym rokiem życia. Co ciekawe, władze stanowe także decydują kiedy rok szkolny się rozpoczyna a kiedy kończy.

Szkoła w USA a szkoła w Polsce

Najogólniej można ująć, że szkolnictwo w USA rozciąga się na dwanaście lat nauki. Jednak wszystko zależy od prawa stanowego, któremu dana szkoła w USA podlega. Nauka w szkole średniej kończy się testem wiedzy, ale nie jest to matura. Po ukończeniu szkoły średniej można zdecydować o wyborze studiów. Przepustką na studia są akta uczniowskie, w których znajduje się dokładny rejestr całego cyklu nauki w szkole średniej. Można z nich uzyskać wiedzę o ocenach, stopniu trudności oraz ogół wiedzy o sylwetce ucznia, jako przyszłego kandydata na studenta.


Jakie szanse na przyszłość daje kształcenie w USA?

Szkoła średnia w USA działa tak, iż uczeń musi wybrać przedmioty obowiązkowe, które są rozpisane na określoną liczbę semestrów. Ponadto ma do wyboru przedmioty dodatkowe, którymi może poszerzać swoje zainteresowania i umiejętności. Uczeń bardziej skupia się na zdobywaniu wiedzy praktycznej niż teoretycznej. Więcej robi w szkole, mniej w domu. Bycie zaangażowanym, aktywnym i kreatywnym na pewno jest doceniane przez nauczycieli. Dobra opinia i noty stają się przepustką na prestiżowe uczelnie.

Nauka w Stanach Zjednoczonych jako odmienna rzeczywistość niż realia w polskiej szkole

W amerykańskich szkołach duży nacisk się kładzie na kształcenie fizyczne, czyli sport jest istotnym elementem w edukacji. Ponadto wzmacnia się rozwój pasji i zainteresowań poprzez szereg zajęć pozalekcyjnych, gdzie można zdobywać wiedzę z zakresu literatury, dziennikarstwa, teatru i innych dziedzin. Zajrzyj na http://www.jpedukacja.pl/porady/rok-szkolny-w-usa/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *