Close

Czym się różni nauka w Anglii od nauki w Polsce?

System kształcenia w Anglii jest podzielony na cztery etapy, które odpowiadają etapom rozwoju człowieka. Pierwszym etapem będzie edukacja wczesnoszkolna dla najmłodszych. Obejmuje ona dzieci trzy i czteroletnie. Kolejno mamy edukację podstawową, która jest skierowana dla dzieci od czwartego do jedenastego roku życia. Po szkole podstawowej dzieci idą do szkoły średniej, którą kończą w wieku osiemnastu lat. Na końcu ścieżki edukacyjnej są studia, stanowiące czwarty etap edukacyjny. Nauka w Anglii odbywa się w podziela roku szkolnego na trzy trymestry.


Szkoła średnia w Anglii – specyfika systemu kształcenia

W czasie nauki w szkole średniej przez dwa ostatnie lata młodzież przygotowuje się do matury. Daje to większe możliwości i staje się przepustką na studia. Uczeń w szkole średniej musi się ukierunkować na wybór konkretnych przedmiotów, z których będzie się kształcił. Te przedmioty pokrywają się z jego zainteresowaniami i wyborem studiów, jakie będzie chciał podjąć w przyszłości.

Czym jest matura A – Level?

Szkoła średnia w Anglii kończy się podejściem do egzaminu maturalnego. Tak samo jak i w Polsce. Matura A- level będzie więc odpowiednikiem naszej polskiej matury. Zagraniczni uczniowie, którzy wybierają brytyjską ścieżkę kształcenia, dzięki tej maturze mają szanse na kontynuowanie nauki na studiach na uczelniach brytyjskich.

Nauka preferowanych przedmiotów, jako droga do specjalizacji

Ponieważ matura A – level jest nastawiona na specjalizację w wybranej dziedzinie, uczeń skupia się tylko na wybranych przedmiotach. Uczy się tych, które są mu potrzebne i będzie je kontynuował na studiach. Dzięki zawężonemu obszarowi kształcenia ma szansę na lepsze przygotowanie i lepsze stopnie.

Dowiedz się więcej na https://www.jpedukacja.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *