Close

Praktyka w firmie zagranicznej jako sposób łączenia pracy z nauką

praktyki

Jak wygląda życie praktykanta w firmie?

Praktyka w firmie zagranicznej jest niebywałą okazją do podszkolenia się w posługiwaniu językiem obcym. Praktykę podejmuje się w firmie za granicą, której działalność odpowiada kwalifikacjom i kompetencjom praktykanta. Wypełnia on codzienne obowiązki służbowe stawiając się w pracy, ponadto uczy się sprawnej komunikacji w obcym języku. Jest on wrzucony trochę na głęboką wodę. Musi sobie radzić w kraju, w którym nikt nie rozumie jego ojczystego języka i nikt w pracy się w nim nie komunikuje. Dlatego początkowo może mu się zdawać, że to trudne i frustrujące, ale potem okazuje się, że człowiek bardzo szybko umie się przystosować do panujących warunków.

Oczywiście za wykonywaną pracę nie pobiera się pensji. Ale chyba nie o zarobki w tej całej praktyce chodzi. Zdobywa się przecież znacznie więcej, wiedzę i umiejętności językowe, które w niedalekiej przyszłości mogą przynieść wymierne profity finansowe. Zazwyczaj tak przecież jest, że aby coś zyskać trzeba najpierw zainwestować. Tak też jest i z edukacją.

Praktyka i co dalej?

Po zakończonej praktyce w danej firmie zyskuje się zaświadczenie. To takie poświadczenie zdobytych doświadczeń, które są bardzo przydatne dla innych pracodawców, którzy będą chcieli zatrudnić pracownika w swoim przedsiębiorstwie. Dzięki praktykom w firmie zagranicznej nabywa się umiejętności posługiwania charakterystycznym dla danego profilu językiem branżowym. Jest to zbiór zwrotów i słów z danego zakresu, który poza miejscem pracy w zasadzie nie jest wykorzystywany. Jednakże w codziennych obowiązkach służbowych stanowi obowiązkową terminologię.

Lekcje indywidualne jako doskonalenie warsztatu językowego

W celu udoskonalenia swojej sprawności językowej można skorzystać z opcji lekcji indywidualnych. To taki bezpośredni kontakt z nauczycielem, zwany jeden na jeden, kiedy to jest się jedynym odbiorcą oddziaływań edukacyjnych. Można wówczas ćwiczyć konwersację, gramatykę i słownictwo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *