Close

Twórczość czy odtwórczość?

stare książki

Dylemat twórczości czy odtwórczości w szkołach jest znany. Z jednej strony chcemy kształcić przyszłych twórców, a z drugiej osoby, które odtwarzają to, co wskazuje autorytet nauczyciela. Co jest zatem lepsze dla rozwoju? Chciałoby się powiedzieć, że we wszystkim najlepszy jest umiar, czyli ten cudowny złoty środek. Oczywiście, że liczy się kreatywność a nie wierne odtwarzanie wskazanego przykładu. Jednak nie zapominajmy, że elementarna wiedza jest podwaliną pod wszechstronny rozwój.

Kształtowanie twórczego myślenia

Razem z edukacją powinno iść w parze kształcenie twórczego myślenia. Twórca będzie samodzielnie dochodził do prawdy, poszukiwał informacji, przetwarzał je , wnioskował i analizował. To na to wskazują szkoły za granicą. Kształćmy pasjonatów. Ludzi, którzy mają cele i do nich dążą. Chcemy, aby człowiek nie był robotem, który traci grunt pod nogami w sytuacji, gdy musi się wykazać swoim własnym myśleniem, wyrażeniem swojego zdania. Do tego nie ma klucza odpowiedzi. Należy umieć myśleć. Myślenie jest więc tą bolączką współczesności, gdy widzimy jak kolejno wychodzą odrysy jednego szablonu, ludzie odrysowani według preferowanego wzoru.

Być sobą i kształtować swoją tożsamość

Człowiek musi być na tyle świadomy, iż będzie potrafił wyrazić siebie. Taka umiejętność będzie eliminować poczucie wstydu i skieruje człowieka na tory własnej aktywności. Stanie się dla siebie tym, do czego zmierzał. Jak ważne jest móc powiedzieć, że jest się w zgodzie z samym sobą. Edukacja musi pokierować człowiekiem tak, aby mógł się jak najlepiej rozwijać i osiągać szczyty zgodnie ze swoimi możliwościami. Należy wskazać, ze ważne jest poznawanie świata, nabywania umiejętności posługiwania się jeżykami obcymi, byśmy się na coś nie zamykali, nie skazywali na marginalizację. Pozwólmy dzieciom widzieć horyzonty, aby poczuli, że mają dokąd zmierzać. Rzeczywistość nie jest łatwa ale świadomy swych wartości człowiek będzie gotów by się z nią zmierzyć. Gdy mu się to uda dojdzie do momentu samorealizacji, a to najwyższy poziom osiągniętych w życiu potrzeb.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *