Close

Myśląc szkoła mamy na myśli budynek, w którym pod okiem wykwalifikowanej kadry zdobywa się wiedzę i nowe umiejętności. Dzieci patrzą na szkołę przez pryzmat uczenia się i odrabiania zadań domowych. Ale czy to wyczerpujący opis szkoły?

Pamiętajmy, że szkoła to placówka oświatowa, która rzeczywiście ma kształcić dzieci i młodzież tak, by zdobywali kompleksową wiedzę będącą przepustką do zdobywania kolejnych szczebli edukacji a w przyszłości podjęcia pracy. Jednak szkoła to także ludzie i relacje międzyludzkie. To rozwój wyobraźni, kreatywności i zainteresowań. Pod tym kątem szkoła już jawi się uczniowi jako miejsce, do którego chce wracać i stanowić jego cząstkę.

Każdy jest inny i każdy ma prawo do zdobywania wykształcenia

Jesteśmy różni, ale to nie przeszkadza byśmy się rozwijali na miarę swoich możliwości. Istotne jest by być świadomym na tyle, aby przyjąć, że szkoła ma kształcić też społecznie, emocjonalnie. Należy mieć na uwadze, że motywacja dziecka jest niezbędnym czynnikiem, aby chciało przyswajać wiedzę. Należy więc poszukać takich sposób motywacyjnych, aby można było mówić o sukcesie uczniów na miarę ich możliwości. Nie każde ubranie pasuje na każdego. Tak samo jest z uczniem. Jeden będzie potrafił przyswoić więcej i szybciej, drugi będzie miał z tym kłopot. Dlatego warto oceniać postępy. Docenianie dzieci słabszych za ich postępy przyczyniają się do zwiększenia ich aktywności.

Postawmy na potencjał

Szkoły w Anglii czy USA są świadome tego, że rozwój zainteresowań dziecka odbywa się poprzez dostarczanie mu praktyki z teorią. Zarzucanie teoretycznymi definicjami jeszcze nikogo nie uczyniło pasjonatem danej dziedziny. Indywidualne podejście, dostosowanie do możliwości i rozwój pasji stanowią idealny wymiar rozwoju człowieka. Potencjał dziecka jest w tym wszystkim nie bez znaczenia. Człowiek rozwija się tak, by mógł w przyszłości zostać tym,kim chce zostać i czerpać z tego satysfakcję. Należy więc odkrywać talenty i nigdy nie podcinać nikomu skrzydeł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *